Co dělat když ...

Co dělat když...


… dodávka zboží nesouhlasí s nákupním dokladem (obdrželi jste jiné zboží, v dodávce něco chybí)
Kontaktujte nás prosím pomocí kontaktního formuláře, kde uveďte číslo nákupního dokladu, své jméno, přímý kontakt na Vás a popis problému s dodaným zbožím. V pracovní dny Vás budeme kontaktovat nejpozději následující pracovní den.
… je dodávka mechanicky poškozena (zjistíte mechanické poškození některého z produktů)
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, příp. poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.


Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, neprodleně nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře (uvádějte číslo balíku, číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a v neposlední řadě také kontakt přímo na sebe). Zástupce dané přepravní společnosti k Vám přijede sepsat škodní protokol a poškozené zboží si odveze. Při nenahlášení škody do 2 dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.


… jste si vyzvedli zboží osobně a přesto jste doma zjistili, že je mechanicky poškozené
Vzhledem k dlouhé cestě, kterou k Vám zboží muselo urazit, se to bohužel může stát. Abychom Však mohli takovouto reklamaci řešit, je bezpodmínečně nutné písemně oznámit tuto skutečnost vyplněním kontaktního formuláře a to tentýž pracovní den. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel. Zboží nesmí být použité – po použití (instalaci OS, montáži, sestavení dílu dohromady atd.) nelze vyloučit, že reklamace bude z pochopitelných důvodu zamítnuta. K reklamaci zboží je nutné dodat veškerý obalový materiál včetně výplní.


… je zboží vadné a vy jej potřebujete reklamovat
Jak postupovat při zadání reklamace zjistíte zde.

Upozornění: Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Naše společnost je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem)